Vetenskapen om nukleotider

pipett w286h1000

Vad är nukleotider?
Nukleotider kallas ofta för livets byggstenar eftersom de är de mest grundläggande strukturella delarna av vårt DNA.
Låt oss hålla det enkelt!

 • Genetiskt material finns i varje cellkärna och är grunden för alla livsformer
 • Nukleotider är de strukturella komponenter som är grunden för allt liv och därför också kallas för livetsbyggstenar
 • I DNA:s dubbla helixstruktur är nukleotider ordnade i par bundna till varandra för att bilda DNA-spiralen

Var kommer nukleotider ifrån?
Vår kropp får nukleotider från:

 • Återvunna nukleotider från utslitna eller döende celler – återvinningssystemet
 • Nyproducerade nukleotider i cellen, syntetiserade från aminosyror eller glukos
 • Maten vi äter – vår kost
 • Näringstillskott

Alla dessa källor har sina begränsningar:

 • Återanvändningen av nukleotider från döende celler är endast 60% effektiv samt tids- och energikrävande
 • Dessutom kan en del av de viktigaste systemen inte producera sina egna nukleotider, exempelvis vissa hjärnceller, celler som kommer från benmärgen, immunceller och röda blodkroppar, vissa hudceller och celler i tarmfloran
 • Andra celler, som celler i tarmväggen (villi), kan producera nukleotider men inte tillräckligt för att täcka hela sitt behov
 • Tillgången på nukleotider från mat är låg (biotillgänglighet). Dessutom finns nukleotider endast i högre koncentrationer i kött och mestadels i kött från organ som lever, njure, tarmar och lungor, vilket vi inte längre äter i någon större utsträckning. I frukt och grönsaker är det brist på nukleotider. Detta ökar vårt behov av att tillföra kompletterande nukleotider.
 • Vårt intag av naturligt förekommande nukleotider är generellt lågt. Det typiskt moderna, intensiva liv vi lever med ständigt höga nivåer av stress och begränsat kostintag har resulterat i att tillskott av nukleotider har blivit en viktig del av vår livsstil.

Minskat nukleotidintag i vår moderna tid
Förenkling av kost är ett uttryck som används för att beskriva minskningen av nukleotidhalten i den moderna kosten.

En stor del av befolkningen äter inte längre slakt-biprodukter som är den rikaste källan till nukleotider i kosten. Frukt och grönsaker innehåller nukleotider men betydligt färre än köttet från inre organ.

Det är även viktigt att komma ihåg att en varierad kost garanterar att vi får i oss hela spektrat av alla 5 nukleotider. Så även om vi tycker att vår kost är varierad har vi kanske inte tillgång till hela spektrat av nukleotider för att tillfredsställa vår kropps behov.

Vi är övergödda men undernärda!

Varför är nukleotider så viktiga?
Nukleotider är inte bara de enda ”byggstenarna i vårt liv”, utan de är också involverade i nästan alla aktiviteter som pågår i en cell. Nukleotider är viktiga för cellomsättningen, överföringen av energi, produktionen av protein och förmedlingen av hormonsignaler.

De flesta celler i kroppen kan använda nukleotider från syntesen och återvinningssystemet, men andra celler behöver en kontinuerlig tillförsel av nukleotider från kosten.
De celler som förlitar sig på nukleotider från vår kost är:

 • Celler som bildar slemhinnan i magtarmkanalen
  (tarmslemhinnans celler)
 • De goda bakterierna i tarmkanalen – Bifidobakterier
 • Vita blodkroppar i immunsystemet (framför allt lymfocyter)
 • Röda blodkroppar (framför allt erytrocyter) och Dermala/epidermala celler

Dessa 5 celltyper har en snabb omsättning i kroppen, eftersom de är de viktigaste cellerna som säkerställer vår hälsa och de optimala biologiska processerna i vårt matsmältnings- och immunsystem.

Våra kroppar kan hantera förändringar och utmaningar (som sjukdomar och stress) och reagerar optimalt först när nukleotider är lättillgängliga och i tillräckliga mängder.
Endast en kontinuerlig balanserad tillförsel av nukleotider kan säkerställa att dessa vävnader och celler kan fungera på bästa sätt. Detta kan garanteras genom ett adekvat tillskott av den korrekta andelen nukleotider.

Nukleotider och dess relevans i DrK cellREVERSE: Cell Regeneration
Våra kroppar är i ett pågående tillstånd av förändring där vävnader har en varierad cellomsättnings-hastighet, vissa snabbare och andra långsammare, där äldre celler kasseras och ersätts av nya celler. När celler åldras skadas de genom vardaglig användning och behöver därför ersättas.
De celler som används mer regelbundet ersätts i en högre takt, t.ex. de celler som bildar tarmvilli ersätts var 3-5:e dag, celler som kantar magsäcken lever bara i 5 dagar, hudceller byts ut ungefär var 27:e dag och röda blodkroppar lever endast i 120 dagar.

För att ersätta en cell – cellomsättning – behöver en exakt kopia (replik) av den genetiska information som lagras i DNA skapas. Det är viktigt för våra kroppars välbefinnande att denna replikering görs utan fel, eftersom detta annars kan resultera i förlust av immunitet, sjukdom eller till och med genetiska mutationer. För att säkerställa korrekt replikering måste varje cell ha tillgång till en pool av fritt tillgängliga, relevanta nukleotidbaser att bygga kopian från, samt tillgång på RNA och olika enzymer för att stimulera och tillföra energin (ATP/GIP) för dessa reaktioner.

Dubbelhelix öppnas vid kritiska lägen för att tillåta upptagning och exponering av DNAsekvensen som behöver dupliceras. De två komplementära halvorna exponeras så att de fritt tillgängliga nukleotiderna kan matchas i sina relevanta par. 

Eftersom dessa nukleotider bara kan radas upp på ett komplementärt sätt, säkerställer det att de två nya DNA-strängarna är identiska med den ursprungliga mallen. Först nu kan celldelningsprocessen påbörjas.

Det är uppenbart att utan en balanserad pool av nukleotider, tillgängliga och redo för användning, kan cellulär replikation försenas eller ställas in på obestämd tid, tills den nödvändiga nukleotiden produceras eller görs tillgänglig för användning i en specifik position.

DrK cellREVERSE-produkter innehåller alla ett unikt nukleotid-komplex som skapar en pool av nukleotider i rätt nivå, tillgängliga för dermal- och epidermalceller för att påskynda cellomsättnings-processen men också säkerställa att nya celler av god kvalitet bildas.

dna nukleotider w500h366

Med reservation för eventuella felskrivningar.